Conferentie ‘Zorg en Veiligheid in de praktijk’ Haaglanden

Hartelijk dank voor je interesse. De conferentie is vol, aanmelden is niet meer mogelijk.

Programma en deelsessies
Klik hier voor het gehele programma en de beschrijving van alle deelsessies.

We hanteren een maximum van totaal 250 deelnemers voor de conferentie. Reden hiervan is dat we graag willen dat iedereen mee kan doen in de deelsessies. Per deelsessie betekent dat een maximum van 35 deelnemers. Daarnaast streven we naar een goede mix van mensen uit de veiligheids-/strafrechtketen, zorg/hulpverlening en gemeenten. Hieronder wordt gevraagd per deelsessieronde twee voorkeuren aan te geven. Bij de bevestiging van deelname en indeling in de deelsessies houden we hier zoveel mogelijk rekening mee.

LET OP! Na aanmelding ontvang je van WVScongres een bevestiging van aanmelding. Check je spambox mocht je deze niet ontvangen hebben.

  Beste,

  Hartelijk dank voor je interesse in de conferentie Zorg & Veiligheid in de praktijk op 15 april 2021. De conferentie is vol en aanmelden is niet meer mogelijk.

  Met vriendelijke groet,

  Het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden, de negen gemeenten uit de regio Haaglanden, de politie, het Openbaar Ministerie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Verbindend Landelijk Ondersteuningsteam (VLOT) en het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV)

  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Datum 15.04.2021
  Tijd 09.30 uur tot 13.00 uur
  Kosten Niet van toepassing
  Doelgroep Uitvoerende professionals en (strategisch) beleidsmedewerkers die actief zijn op het snijvlak van zorg en veiligheid in regio Haaglanden