Congres over Leegstand

Om ruimtelijke kwaliteit te vergroten en leegstandcijfers te verlagen is regionale afstemming hard nodig. Het IPO houdt daarom op 10 september de werkconferentie ‘Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt’. 

Op welke manier gaan provincies om met hun ruimtelijke kwaliteit? En welke creatieve oplossingen hebben zij bedacht om leegstand te lijf te gaan? Provincies delen hun kennis en best practices tijdens de werkconferentie, die door het IPO georganiseerd wordt.

Diverse thema’s

Tijdens het congres komen diverse thema’s aan bod. Hebben we bijvoorbeeld het lef om beleidskeuzes te maken die bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit en regionale afstemming? In hoeverre blijft leegstaand van vastgoed een rol spelen in tijden van economische groei en een krappe woningmarkt? Welke andere domeinen zullen in de toekomst met leegstand te maken krijgen? Waar lopen we in de praktijk tegenaan en wat is onze provinciale rol in het bestrijden van leegstand (van faciliteren tot regie voeren)?

Reserveer de datum

Geïnteresseerd? Reserveer de datum (10 september, 10.00 tot 16.15 uur) dan alvast in je agenda. Medio juni volgt nadere informatie over het programma, inclusief de verschillende deelsessies. De locatie is nog niet bekend, maar zal in de regio Utrecht te vinden zijn.
Uw keuze voor het programma


Datum 10.09.2018
Tijd Inloop 9.30 uur en eindtijd 16.15 uur