Werkconferentie revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt

Om ruimtelijke kwaliteit te vergroten en leegstandcijfers te verlagen is regionale afstemming hard nodig. Het IPO houdt daarom op 10 september de werkconferentie ‘Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt’. 

Op welke manier gaan provincies om met hun ruimtelijke kwaliteit? En welke creatieve oplossingen hebben zij bedacht om leegstand te lijf te gaan? Provincies delen hun kennis en best practices tijdens de werkconferentie, die door het IPO georganiseerd wordt.

Diverse thema’s

Tijdens het congres komen diverse thema’s aan bod. Hebben we bijvoorbeeld het lef om beleidskeuzes te maken die bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit en regionale afstemming? In hoeverre blijft leegstaand vastgoed een rol spelen in tijden van economische groei en een krappe woningmarkt? Welke andere domeinen zullen in de toekomst met leegstand te maken krijgen? Waar lopen we in de praktijk tegenaan en wat is onze provinciale rol in het bestrijden van leegstand (van faciliteren tot regie voeren)?

Programma
9.30 – 10.00 Inloop
10.00 – 10.15 Opening door dagvoorzitter Bart Krol
Welkom door mevr. Bom-Lemstra
Gedeputeerde provincie Zuid-Holland, portefeuille Ruimtelijke
ordening en wonen
10.15 – 10.35 Cijfers: Leegstand is nog steeds van alledag, en wordt alleen maar groter,
met name voor maatschappelijk en agrarisch vastgoed.
Peter Hein Mulligen CBS
10.35 – 11.15 Discussiepanel met experts, bestuurders en vertegenwoordigers bedrijfsleven:
Floris Alkemade Rijksbouwmeester
Sander de Rouwe Gedeputeerde provincie Friesland, portefeuille
Economische Zaken en lid nationale
regiegroep Retailagenda
Co Verdaas Hoogleraar gebiedsontwikkeling,
adviseur Over Morgen
N.t.b. Ministerie BZK
Dolf Kloosterziel Detailhandel NL
Sieuwerd Ermerins IVBN
11.15 – 11.30 Looptijd naar deelsessie met koffie, thee, snack in de zaal
11.30 – 12.30 Deelsessie ronde I
12.30 – 13.30  Lunchpauze 
13.30 – 14.30 Deelsessie ronde II
14.30 – 15.00  Pauze
15.00 – 15.20 Vrijkomende agrarische bebouwing in relatie tot o.m.
asbestsanering
Erwin Haveman LTO Noord West-Nederland
15.20 – 15.40 Erfgoed in gebruik en het belang van kerkenvisies
Mark Stafleu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
15.40 – 16.00 Omgevingswet als instrument voor omgaan met leegstand
Peter Jasperse Interprovinciaal Overleg
16.00 – 16.20 Op naar een Vitale Buitenstad!
Toine Hooft Bureau Stedelijke Planning
16.20 – 16.30 Afsluiting door dagvoorzitter
16.30 – 17.00  Borrel

Deelsessies
Uw keuze voor twee deelsessies kunt u op de dag zelf maken (VOL=VOL). Klik hier voor een overzicht van de deelsessies.
Uw keuze voor het programma


Datum 10.09.2018
Tijd Inloop 9.30 uur en eindtijd 16.30 uur
Locatie Oude magazijn te Amersfoort